Lượt xem: 1304

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm

Mã sản phẩm : qfa2060

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm. Ngõ ra 0-10V

Liên hệ
Số lượng:

  • Điện áp làm việc: AC 24, DC 13.5...35 V
  • Dải đo nhiệt độ: 0...50, -35...35, -40...70 °C
  • Độ chính xác: Tại AC/DC 24 V và 23 °C 0.3 K, từ 15...35 °C 0.7 K, từ 35...+50 °C 1 K
  • Dải đo độ ẩm: 0...100 % r.h.
  • Độ chính xác: Từ 0...95 % r.h. và 23 ºC: ±5, từ 30...70 % r.h. và 23 ºC: ±3 %
  • Tín hiệu ngõ ra cho nhiệt độ: DC 0...10 V
  • Tín hiệu ngõ ra cho độ ẩm: DC 0...10 V

Sản phẩm liên quan