Điều khiển trạm trộn bê tông 75m3/h

  13/09/2017

Lắp mới hệ thống điều khiển giám sát trạm trộn bê tông công suất 70 m3/h bao gồm tủ điều khiển và phần mềm trạm trộn bê tông
Cấu hình trạm: 3 bin cốt liệu cộng dồn, băng tải xiên có phễu chờ cốt liệu; 2 silo xi măng

Bình luận