Điều khiển trung tâm máy nén khí

  14/03/2017

Điều khiển trung tâm cho 2 máy nén khí Atlas Copco. Tự động điều phối tối ưu hoạt động của các máy theo áp suất đặt, đảm bảo duy trì ổn định áp suất, tiết kiệm điện năng. Cân bằng thời gian hoạt động giữa các máy.

Trạm trộn bê tông 90m3/h

  14/11/2016

Lắp mới hệ thống điều khiển trạm trộn bê tông 90 m3/h, bao gồm tủ điều khiển và phần mềm trạm trộn bê tông

Trạm trộn bê tông 75 m3/h

  14/11/2016

Lắp mới hệ thống điều khiển trạm trộn bê tông 75 m3/h, bao gồm tủ điều khiển và phần mềm trạm trộn bê tông

Hệ thống xử lý nước cấp

  14/11/2016

Tự động chạy luân phiên theo thời gian các bơm giếng, bơm lọc, bơm hóa chất, tăng tuổi thọ động cơ. Tự động tăng giảm số bơm theo mức cài đặt