Lượt xem: 959

Logo230! RCE

Mã sản phẩm : 6ed1052-1fb00-0ba8

Bộ điều khiển lập trình logo 230 RCE

Liên hệ
Số lượng:

    LOGO!230RCE,LOGIC MODULE,DISPL

    PU/I/O: 115V/230V/RELAY, 8 DI/4 DO

    MEM 400 BLOCKS

    EXPANDABLE, ETHERNET BUILD IN WEB-SERVER, DATALOG STANDARD MICRO SD CARD FOR LOGO! SOFT COMFORT V8 PREVIOUS PROJECT USABLE

    Tags:

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật