Lượt xem: 867

PLC S7-1200 1212C

Mã sản phẩm : 6es7212

PLC S7-1200 CPU 1212C

Liên hệ
Số lượng:

    SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, COMPACT CPU

    ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO; 2 AI 0 - 10V DC

    PROGRAM/DATA MEMORY: 75 KB

Sản phẩm liên quan

Logo230! RCE

Liên hệ