Phần mềm trạm trộn bê tông tươi

  29/10/2016    Lượt xem : 6272    Giá : 32.000.000đ

Phần mềm trạm trộn bê tông tươi NovaMix, phù hợp mọi loại cấu hình trạm trộn hiện có trên thị trường, công suất đến 250 m3/h