Hệ thống điều khiển trạm trộn bê tông tươi

  29/10/2016    Lượt xem : 5764    Giá : 270.000.000đ

Hệ thống điều khiển giám sát trạm trộn bê tông tươi công suất đến 250 m3/h. Phù hợp cho nhiều loại cấu hình trạm trộn hiện có trên thị trường.