Phần mềm trạm trộn bê tông tươi

  29/10/2016    Lượt xem : 2905

Phần mềm trạm trộn bê tông tươi NovaMix, phù hợp mọi loại cấu hình trạm trộn hiện có trên thị trường, công suất đến 250 m3/h

Trạm trộn bê tông 90m3/h

  14/11/2016    Lượt xem : 755

Lắp mới hệ thống điều khiển trạm trộn bê tông 90 m3/h, bao gồm tủ điều khiển và phần mềm trạm trộn bê tông

Trạm trộn bê tông 75 m3/h

  14/11/2016    Lượt xem : 667

Lắp mới hệ thống điều khiển trạm trộn bê tông 75 m3/h, bao gồm tủ điều khiển và phần mềm trạm trộn bê tông