Trạm trộn bê tông 90m3/h

  14/11/2016    Lượt xem : 755

Lắp mới hệ thống điều khiển trạm trộn bê tông 90 m3/h, bao gồm tủ điều khiển và phần mềm trạm trộn bê tông

Trạm trộn bê tông 75 m3/h

  14/11/2016    Lượt xem : 667

Lắp mới hệ thống điều khiển trạm trộn bê tông 75 m3/h, bao gồm tủ điều khiển và phần mềm trạm trộn bê tông