Hệ thống điều khiển trạm trộn bê tông tươi

  29/10/2016    Lượt xem : 5764    Giá : 270.000.000đ

Hệ thống điều khiển giám sát trạm trộn bê tông tươi công suất đến 250 m3/h. Phù hợp cho nhiều loại cấu hình trạm trộn hiện có trên thị trường.

Trạm trộn bê tông 90m3/h

  14/11/2016    Lượt xem : 1608

Lắp mới hệ thống điều khiển trạm trộn bê tông 90 m3/h tại Kiến An - Hải Phòng, bao gồm tủ điều khiển và phần mềm trạm trộn bê tông

Trạm trộn bê tông 75 m3/h

  14/11/2016    Lượt xem : 1442

Lắp mới hệ thống điều khiển trạm trộn bê tông 75 m3/h, bao gồm tủ điều khiển và phần mềm trạm trộn bê tông