Trạm trộn bê tông 90m3/h

  14/11/2016

Lắp mới hệ thống điều khiển giám sát trạm trộn bê tông công suất 90 m3/h bao gồm tủ điều khiển và phần mềm trạm trộn bê tông

Cấu hình trạm: 3 bin cốt liệu cộng dồn, băng tải xiên có phễu chờ; 3 silo xi măng

 

       

Bình luận