Lượt xem: 387

Truyền thông modbus PLC S7-1200 và đầu cân NI-10

Mã sản phẩm : ni-10-modbus

Truyền thông modbus giữa PLC S7-1200 và đầu cân NI-10 tại tốc độ 115200 baud

Liên hệ
Số lượng:

Sản phẩm liên quan

Đầu cân NI-10

Liên hệ